วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการใช้ในวิถีชุมชน ซึ่งมี นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน รศ.สมสมร ชิดตระการ นักวิชาการพืชกระท่อม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พืชกระท่อม...สมุนไพรทางภูมิปัญญาและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายสมคิด ช่วยนุกูล หมอพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง นายศุภชัย หมัดหลี หมอพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง ร่วมอภิปราย เรื่อง “กระท่อม รู้ไว้ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย” และนางสาววรรณวิษา นิลละออ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

 

pr1639-20062565

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook