วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุขพบสื่อมวลชน (meet the press)“ การเตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในระยะ Post – pandemic ต่อไป ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ภายในงาน เรื่อง กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และ สมุนไพร Long COVID-19 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

pr1632-09062565