วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ในวิถีชุมชน ซึ่งมี นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน กองควบคุมวัตถุเสพติด และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ อย. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ในทางการแพทย์แผนไทย และจดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชงผ่าน Application / Website” นางสาวณัชชา สาลีวรรณ์ เภสัชกรชำนาญการ นายวิชชุศักดิ์ จันครุธ แพทย์แผนไทย และนางสาวกัลยาณี กฤษณกาฬ แพทย์แผนไทยปฏบัติการ ร่วมเป็นผู้อภิปราย และสาธิต เรื่อง “ชุดความรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการใช้ในครัวเรือนสำหรับการดูแลตนเอง” โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1630-07062565

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook