วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (HHT) จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์กู้ศักดิ์  กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี ดร.เภสัชกรปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน นางมาลา สร้อยสำโรง ผอ.สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมฯ นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผอ.สถาบันวิจัยฯ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองภูมิปัญญาฯ นายสมศักดิ์ กรีชัย ผอ.สำนักงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ และคณะผู้บริหาร บุคคลากร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการสถานที่ปลูกกัญชาแปลงใหญ่ ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (HHT) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีโรงเรือน 7 โรงเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตจำหน่าย กัญชา และเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

pr1549-13032565

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook