วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในเวทีต่างประเทศ บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน และเพื่อให้การบริหารงานและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1539-22022565

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook