วันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีบวงสรวงการจัดงานฉลองสมโภชฤาษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน เนื่องในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน “ฉลองสมโภชรูปหล่อฤาษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน และเปิดงานพิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรอง “นวดไทย” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ สำหรับ รูปหล่อ "ฤาษีดัดตน" ที่สร้างขึ้นใหม่ 80 ท่า 82 ตน ทางวัดโพธิ์ จะนำมาจัดแสดงไว้ที่บริเวณรอบถ้ำเขามอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ชมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอันทรงคุณค่า ต่อไป

 

pr1423-15102564

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook