สื่อมวลชนสัมภาษณ์เรื่องสมุนไพรและการบริหารกายด้วยแพทย์แผนไทยที่ช่วยให้นอนหลับ


 pr0350-10102557

         วันที่ 6 ต.ค. 255757 ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.วัฒนะ พันธุ์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่อง 3 เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสมุนไพรและการบริหารกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ช่วยให้นอนหลับ ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

Pin It
facebook