ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 pr0347-06102557

         วันนี้(5 ต.ค. 57) ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรมอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้สดทูลเกล้าฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

Pin It
facebook