งานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ครบรอบ ๑๒ ปี


 pr0346-03102557

          วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครบรอบ 12 ปี ในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิชาการกับผู้ที่มาร่วมงานได้ชม ณ ตึกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

Pin It
facebook