กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗


 pr0342-24092557

          วันที่ 24 กันยายน 255๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 255๗ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Pin It
facebook