ขอเชิญแพทย์ผู้เกษียณอายุปี 2558 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาการระดับสูงด้านการแพทย์แผนไทย(นวส.พท.)สำหรับแพทย์แบบมีส่วนร่วม รุ่นที่1


 

 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0

Pin It
facebook