พิธีการมอบนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 pr0340-22092557

          วันที่ 22 กันยายน 2557 ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการมอบนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ,บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" และมอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด

Pin It
facebook