พิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11


 pr0336-08092557

          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชูแนวคิด “การแพทย์แผนไทยหัวใจดูแลสุขภาพ” ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11 หวังใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพคนไทย พึ่งตำรับยาไทย ลดใช้ยาฝรั่ง หวังสร้างชื่อสมุนไพรไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ

          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11” ภายใต้แนวคิด “การแพทย์แผนไทยหัวใจการดูแลสุขภาพ” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท โดยงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 7 กันยายน 2556 ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ที่มีการคิดค้น สั่งสม พัฒนา จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการรักษาสุขภาพประชาชนคนไทย ด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการแพทย์แผนไทยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย สามารถลดการใช้ยาจากต่างประเทศในแต่ละปี คิดเป็นมูลค่ามหาศาลและขณะนี้หลากหลายตำรับยาสมุนไพรไทย กำลังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การปลูกพืชสมุนไพร การผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล

          สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของการพัฒนาของสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน และได้ผ่านการคัดสรร การทดลองจากบรรพบุรุษของเรามาเป็นอย่างดี ประชาชนจะได้รับองค์ความรู้จากภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้ และนำมาดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างชาญฉลาด จากหลักสูตรอบรมฟรีระยะสั้นที่น่าสนใจกว่า 30 หลักสูตร ประชาชนผู้ร่วมงานสามารถการตรวจสุขภาพฟรี ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน จากนานาภูมิปัญญาการรักษาทั่วไทยทั้ง 4 ภาค

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น โรงพยาบาลและมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาร่วมเปิดตำรับลับสุดยอด “ภูมิปัญญาไทยหญ้ารีแพร์ คืนความสาวให้สาวทันใจ” , จีผาแตก ไม่แปลกที่หงษ์เหนือมังกร , แม่ฮ้าง 32 ผัว พลังหญิงที่ชายกริ่งเกรง, มีหนังสือบันทึกของแผ่นดิน 7 “สมุนไพรดูแลแม่หญิง” แจกฟรี วันละ 200 เล่ม, แจกฟรีต้นสมุนไพรดูแลแม่หญิง ได้แก่ ต้นคนทีเขมา, ไผ่จืด, แม่ฮ้าง 32 ผัว, จีผาแตก และต้นข้ามหลามดง วันละ 300 ต้น

Pin It
facebook