งานเสวนาสื่อมวลชน เปิดตำรับกำลังบุรุษ


 pr0333-25082557

          วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ห้องรับรองสื่อมวลชน สำนักสารนิเทศและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดเสวนาให้ความรู้เรื่องตำรับกำลังบุรุษ ดับปัญหาวัยทองในผู้ชาย ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ทายาทลำดับชั้นที่ 6 ในสายราชสกุลแพทย์ทินกร เป็นวิทยากร ให้ความรู้ โดยมี ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงานมีสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก จากการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2557 ณ ฮอลล์ 6 - 8 อิมแพคเมืองทองธานี

Pin It
facebook