pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq gacor88 pkv games toto slot gacor777 slot5000
โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

กำหนดการฝึกอบรม

โครงการอบรมทางไกลฯ

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

ข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมทางไกลฯ

สารคดีชุดบันทึกภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย 15 พื้นที่

หนังสือดีเด่น กองคุ้มครองฯ

หนังสือตลาดความรู้ฯ 18 หลักสูตร

การใช้ยาสมุนไพรสุมกระหม่อม รพ.สต.บ้านกลาง กระบี่

 


  

 ครั้งที่ 10

  ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก และพิธีปิดการอบรมฯ

       (วันที่ 13 กันยายน 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม1

 เอกสารประกอบการอบรม2

VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 10

  

 ครั้งที่ 9

  ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพเด็ก

       (วันที่ 16 สิงหาคม 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม 1

 เอกสารประกอบการอบรม 2

 เอกสารประกอบการอบรม 3

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 9 

  

 ครั้งที่ 8

  การแพทย์พื้นบ้านกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก

       (วันที่ 2 สิงหาคม 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม 1

 เอกสารประกอบการอบรม 2

 เอกสารประกอบการอบรม 3

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 8 

  

 ครั้งที่ 7

  เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคเด็ก (การนวดรักษา)

       (วันที่ 14 มิถุนายน 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 7 

  

 ครั้งที่ 6

  เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคเด็ก (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ)

       (วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 6 

 

 ครั้งที่ 5

  สมุฏฐานการเกิดโรคว่าด้วยโรคเด็ก

       (วันที่ 19 เมษายน 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 5 

 

ครั้งที่ 4

  เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคสตรี (การนวดรักษา)

       (วันที่ 15 มีนาคม 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 4 

 

ครั้งที่ 3

  เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยว่าด้วยโรคสตรี (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ)

       (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

 ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ประกอบการอบรม

 เอกสารประกอบการอบรม

VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 3 

 

ครั้งที่ 2

  สมุฏฐานการเกิดโรคว่าด้วยโรคสตรี

       (วันที่ 18 มกราคม 2561)

เอกสารประกอบการอบรม 1

เอกสารประกอบการอบรม 2

VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2 

 

ครั้งที่ 1

 โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

       (วันที่ 21 ธันวาคม 2560)

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรมที่ 2 (โรคเด็ก)

 

 

Pin It
facebook