กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 5 จุดคลายง่วง สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมชู 4 ยาสมุนไพรพกติดตัว เดินทางไกล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 5 จุดคลายง่วง สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมชู 4 ยาสมุนไพรพกติดตัว เดินทางไกล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนำเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนำเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย สรรพคุณ ตำรับยา “ยาอดยาบ้า” ทางเลือกการรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย สรรพคุณ ตำรับยา “ยาอดยาบ้า” ทางเลือกการรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ ประชาชนที่มีปัญหาอาการนอนไม่หลับ กับทางเลือกในการรักษา แบบศาสตร์องค์รวม เนื่องในวันนอนหลับโลก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ ประชาชนที่มีปัญหาอาการนอนไม่หลับ กับทางเลือกในการรักษา แบบศาสตร์องค์รวม เนื่องในวันนอนหลับโลก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำร่อง คลินิกร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชู “ตำรับยาการุณย์โอสถ” บำบัดผู้ติดยาเสพติด

กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำร่อง คลินิกร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชู “ตำรับยาการุณย์โอสถ” บำบัดผู้ติดยาเสพติด

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยเคล็ดลับดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ชู 3 ยาสมุนไพรที่ควรพกติดตัว และ 6 น้ำสมุนไพร แก้อาการยอดฮิต ช่วงฤดูร้อน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยเคล็ดลับดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ชู 3 ยาสมุนไพรที่ควรพกติดตัว และ 6 น้ำสมุนไพร แก้อาการยอดฮิต ช่วงฤดูร้อน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมสืบสาน พระพุทธศาสนา ต่อยอด การใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม เนื่องในวันมาฆบูชา

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมสืบสาน พระพุทธศาสนา ต่อยอด การใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม เนื่องในวันมาฆบูชา

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่าย นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (PHP) จำหน่ายในร้านขายยาคุณภาพ เน้น 5 กลุ่มโรคอาการยอดฮิต หวังเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับประชาชน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่าย นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (PHP) จำหน่ายในร้านขายยาคุณภาพ เน้น 5 กลุ่มโรคอาการยอดฮิต หวังเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับประชาชน

ครม.มีมติเห็นชอบ สธ. จับมือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนาม MOU ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้้าโขงกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ สื่อรักแบบไทย รับวันแห่งความรัก

ครม.มีมติเห็นชอบ สธ. จับมือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนาม MOU ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้้าโขงกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ สื่อรักแบบไทย รับวันแห่งความรัก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ สื่อรักแบบไทย รับวันแห่งความรัก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ สื่อรักแบบไทย รับวันแห่งความรัก