ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 12/2567

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 12/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาสมุนไพร จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาสมุนไพร จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจัดซื้อยาสมุนไพร จำนวน 10 รายการ

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจัดซื้อยาสมุนไพร จำนวน 10 รายการ

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกรมฯ

รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกรมฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมตกแต่งโต๊ะประชุม พร้อมจัดเก็บสายสัญญาณไฟฟ้า ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมตกแต่งโต๊ะประชุม พร้อมจัดเก็บสายสัญญาณไฟฟ้า ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดซื้อยาสมุนไพร จำนวน 10 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดซื้อยาสมุนไพร จำนวน 10 รายการ