Page 2 - จุลสารกรมแพทย์แผนไทยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน
P. 2

เห็ดหลินจือ
     กับฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน


                                อิสระ ต้านการอักเสบ และป้องกันเส้นประสาทตาเสื่อม และ
        ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู
                                สารกาโนเดอแรนส์ พบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือด
       ช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่อุณหภูมิและ        การศึกษาทางคลินิก โดยใช้สารสกัดสมุนไพรที่มีส่วน

    ความชื้นในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง  ผสมของเห็ดหลินจือในผู้ป่วยโรคหอบหืด พบว่า ช่วยบรรเทา
    เป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ จึงไม่น่า อาการของโรคหอบหืดลงได้ โดยกลไกการลดปริมาณเม็ดเลือด
    แปลกใจที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม ขาวและสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ
    ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ดังนั้น  นอกจากนี้ พบว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน
    การเตรียมร่างกายให้พร้อมเผชิญความหนาวเย็นจึงเป็นการ   ผู้ป่วยมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งขั้นลุกลาม มีฤทธิ์
    ป้องกันการเจ็บป่วยที่ดีที่สุด และการใช้สมุนไพรที่มีรสร้อน ลดความอ่อนล้า ระงับปวดในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
    หรือมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค เป็นหนึ่งในวิธีการที่กำลังเป็น และอาการปวดปลายประสาทจากโรคงูสวัดด้วย อย่างไรก็ตาม
    ที่นิยมกันในปัจจุบัน เห็ดหลินจือ เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีการ แม้ว่าจะมีการศึกษาที่พบว่าเห็ดหลินจือมี
    กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งน่าจะเป็น สารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย

    คำตอบหนึ่งของกลุ่มคนที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร  แต่ยังมี ข้อควรระวัง ดังนี้
       เห็ดหลินจือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ganoderma
    lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. เป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้    1) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง
    ประโยชน์มายาวนานในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งในด้านการ  เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง
    ใช้เป็นยาอายุวัฒนะและรักษาโรคต่าง ๆ อาทิ บรรเทาอาการ  หรือ อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องรับประทานยา
    อ่อนเพลีย ช่วยให้นอนหลับ แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และรักษา แผนปัจจุบันและต้องไปแพทย์แผนปัจจุบัน
    โรคหัวใจ                        อย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ไปพบแพทย์ตามนัดและรับประทานยา

       สำหรับประเทศไทยมีการปลูกเชิงพาณิชย์มาเป็นเวลา  แผนปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และหากต้องการใช้สมุนไพรเห็ด
    กว่า 20 ปี ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการศึกษาด้านประสิทธิผลและ หลินจือเสริม ควรปรึกษาแพทย์ และ/หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยาร่วมกัน
    ความปลอดภัยแบบครบวงจรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยองค์การ      2) เนื่องจากไม่เคยมีการศึกษาด้านประสิทธิผลและ
    เภสัชกรรมร่วมกับเครือข่าย                ความปลอดภัยของเห็ดหลินจือในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
       การศึกษาปัจจุบันทั้งที่ทำการศึกษาในต่างประเทศและ รุนแรง ดังนั้น ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคดังกล่าว
    ในประเทศ พบว่า เห็ดหลินจือมีสารสำคัญกลุ่มไทรเทอร์พีนอยด์    3) ควรใช้อย่างระวังในผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่ม
    กลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ กลุ่มไกลโคโปรตีน และอื่น ๆ โดยเฉพาะ ป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และ/หรือ ยาละลายลิ่มเลือด

    กลุ่มพอลิแซกคาไรด์ เช่น บีต้า-ดี-กลูแคน พบว่ามีบทบาทกระตุ้น เพราะเห็ดหลินจือมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าว และ
    ภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งและเนื้องอก ต้านอนุมูล   4) หลีกเลี่ยงการใช้เห็ดหลินจือในหญิงตั้งครรภ์และหญิง
                                ให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรืองานวิจัย

                                เกี่ยวกับความปลอดภัยรองรับ

                                          ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีให้
                                       เลือกมากมาย ทั้งแบบสารสกัด ผงของส่วนต่างๆ

                                       ทั้งดอกเห็ด สปอร์ทั้งที่แบบกระเทาะและไม่
                                       กระเทาะเปลือก และเส้นใย ควรพิจารณาและ
                                       อ่านฉลากให้รอบคอบทุกครั้งก่อนเลือกซื้อ
   1   2   3   4